top of page
יעוץ והדרכה בנושא רישום אמ"ר

ייעוץ והדרכה בנושא רישום אמ"ר

שירותי הייעוץ וההדרכה לחברות אשר מנהלות באופן עצמאי את תהליך רישום האמ"ר מול משרד הבריאות נועד במטרה לדייק את תהליך בניית התיק והגשתו, ולהביא למיצויו במינימום של זמן ובהשגת התוצאה הטובה ביותר.

הודות לניסיון ארוך שנים של תרי טאובין - שירותי ייעוץ ורישום אמ"ר בתפקיד מנהלת תהליכי רישום באמ"ר, מתנהל הליך הגשת הבקשה ביסודיות ובמקצועיות וכולל:

 

  • עבודה שיטתית בשיתוף פעולה מלא מול נציג החברה מטעמכם.

  • שקיפות מלאה ודיווח על המהלכים המתבצעים וההתקדמות לגורם מוסמך בחברה.

  • הכנת תשתית מיטבית של תיק ההגשה לאמ"ר – בראייה נרחבת ובהסתכלות הצופה מספר צעדים קדימה.

  • איתור מוקדם של תרחישים, שיידרשו מענה יצירתי למורכבות הקיימת, והערכות לקראתם.

הייעוץ ניתן לנציג חברה או לקבוצת מנהלים, שמעוניינת לקבל מידע מקצועי ורלוונטי בתחום האמ"ר למוצר שיש עניין

לייבאו מחו"ל.

טיפול באישורי

יבוא אמ"ר 

בתחום זה קיימים 2 סוגי אישורים

הרצאות לחברות

בנושא רישום אמ"ר

"אמ"ר - עשה ואל תעשה"

ייעוץ והדרכה

בנושא רישום אמ"ר

דיוק תהליך בניית התיק והגשתו במינימום זמן 

בניית תיקי רישום

והגשה לאמ"ר

קיימות 5 הגשות רישום מרכזיות

bottom of page